Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna1,00%.206499
.Redakcja0,03%.6262
.Statystyka0,05%.10868
.Rada Powiatu0,05%.10784
.Rejestr zmian0,62%.127442
.Rada Powiatu0,02%.5158
.Wykaz jednostek0,04%.7414
.Służby, inspekcje, straże0,03%.5255
.W Starostwie Powiatowym0,20%.41581
.W jednostkach0,16%.32518
.Oświadczenia majątkowe0,03%.7064
.Zarząd Powiatu0,02%.4679
.Karty usług2,22%.459167
.- Komisje Rady Powiatu0,02%.4001
.Dane podstawowe0,04%.8965
.Komórki Organizacyjne0,03%.6106
.- Uchwały Rady Powiatu0,02%.3890
.Kierownictwo0,03%.5187
.Informacje dla interesantów0,03%.7075
.Jak załatwić sprawę0,01%.2811
.- Uchwały Zarządu Powiatu0,02%.4513
.- Tematyka posiedzeń Zarządu Powiatu0,01%.2414
.Struktura Organizacyjna0,02%.4125
.- Porządek sesji Rady Powiatu0,02%.3929
.Wyszukiwarka0,09%.18564
.Informacja o głównych założeniach rozwojowych Powiatu Tomaszowskiego0,02%.3952
.ZASADY SPORZĄDZANIA POWIATOWEGO SERWISU INFORMACYJNEGO0,02%.3936
.Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - Informator Budżetowy Powiatu Tomaszowskiego0,02%.4919
.Kodeks Etyczny Radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Maz.0,02%.3860
.Powiatowy Katalog Firm0,02%.3611
.Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Spale do rzeki Gać w km 0+5000,01%.1916
.Informacje o wnioskach i decyzjach0,04%.7663
.ARCHIWALNY BIP0,05%.9626
.W Starostwie Powiatowym0,18%.37608
.W jednostkach0,13%.26185
.Osw0,01%.1642
.Dokumenty0,03%.5949
.Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni Gminy Rzeczyca0,02%.3475
.Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 15.07.2010r o udzielenie pozwolenia wodnoprawne-go na na odprowadzanie do rzeki Wolbórki w km 3+810 jej biegu podczyszczonych wód opado-wych i roztopowych.0,02%.3205
.Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 15.07.2010r o udzielenie pozwolenia wodnoprawne-go na na odprowadzanie do rzeki Wolbórki w km 3+810 jej biegu podczyszczonych wód opado-wych i roztopowych.0,02%.3171
.Wykaz fundacji0,02%.4407
.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.0,02%.3898
.Uchwała Nr XLV/338/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Tomaszowie Maz.0,01%.1498
.Kodeks Etyki Pracowników Starostwa0,01%.2292
.Kodeks Etyki Pracowników Starostwa0,01%.2292
.Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego0,00%.727
.Rok 20130,01%.1944
.Informacja Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na wspieranie dz0,00%.921
.Wydział Architektury i Budownictwa0,05%.10531
.Ogłoszenie o wyniku postępowania :Przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4315E, 4317E, 4328E, 1526E, 1522E, 4325E, 4332E, 4310E, 4302E, 4300E, 4318E, 1303E, 4110E, 4324E, 4304E, 4344E,0,00%.720
.Ogłoszenie o wyniku postępowania :Przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4315E, 4317E, 4328E, 1526E, 1522E, 4325E, 4332E, 4310E, 4302E, 4300E, 4318E, 1303E, 4110E, 4324E, 4304E, 4344E,0,00%.720
.Ogłoszenie o wyniku postępowania :Przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4315E, 4317E, 4328E, 1526E, 1522E, 4325E, 4332E, 4310E, 4302E, 4300E, 4318E, 1303E, 4110E, 4324E, 4304E, 4344E,0,00%.719
.Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice0,00%.427
.Kodeks wyborczy0,00%.53
.Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Stokrotki, Kalinowej, Krokusowej,Rumiankowej, Sasankowej w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.496
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cekanów, gmina Tomaszów Maz.0,00%.973
.Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w Ujeździe w trybie bezprzetargowym0,01%.1191
.Informacja o wszczęciu w dniu 24.09.2014r. postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę budynku na działce nr 633 obr. Ujazd na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Piasecznicy w km 8+6000,00%.917
.Informacja o wszczęciu dniu 18.09.2014r. na wniosek SYNTOM S.A.postępowania o udzielenie pozwolenia wykonanie na działce nr 164 obr.1 w Tomaszowie Maz. zbiornika ziemnego retencyjno – rozsączaja0,00%.955
.Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego , że w dniu 20.10.2014 r. została wydana decyzjia o pozwoleniu na renowację kolektora KO-N na działce o nr ewid. 78 obręb 29 w Tomaszowie Maz.0,00%.923
.UCHWAŁA Nr IV/37/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bud0,00%.259
.Ogłoszenie o zamówieniu: Omiatanie dróg powiatowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego Numer ogłoszenia: 24231 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.20150,00%.320
.Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie pn:Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 oraz Raport z wykonania programu ochrony śro0,00%.253
.Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29.01.2015 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku0,00%.219
.UCHWAŁA Nr IV/43/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/388/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 r.0,00%.224
.Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej0,00%.1018
.Karty usług1,46%.300895
.Karty usług1,46%.300840
.Rok 20140,01%.1709
.Karty usług1,46%.300796
.Karty usług1,45%.300427
.Karty usług1,45%.300398
.Karty usług1,43%.295160
.Rok 20140,01%.1690
.Karty usług1,43%.295118
.Karty usług1,43%.294860
.Informacja o wszczęciu w dniu 30.04.2015r. z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Łódź-Teren w Łodzi postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem pod dnem rzeki Krzemionki0,00%.800
.Karty usług1,39%.287315
.Karty usług1,39%.287193
.Karty usług1,39%.287058
.Karty usług1,39%.287019
.Karty usług1,39%.286838
.Karty usług1,39%.286790
.Karty usług1,39%.286675
.Karty usług1,39%.286635
.Karty usług1,39%.286604
.Karty usług1,39%.286599
.Karty usług1,39%.286558
.Karty usług1,39%.286450
.Karty usług1,39%.286429
.Karty usług1,39%.286399
.Karty usług1,39%.286311
.Karty usług1,39%.286046
.Karty usług1,38%.285991
.Karty usług1,38%.285968
.Karty usług1,38%.285915
.Karty usług1,38%.285873
.Karty usług1,38%.285849
.Karty usług1,38%.285826
.Karty usług1,38%.285798
.Karty usług1,38%.285761
.Karty usług1,38%.285705
.Karty usług1,38%.285679
.Karty usług1,36%.281107
.Karty usług1,36%.281061
.Karty usług1,36%.281042
.Karty usług1,36%.280929
.Karty usług1,36%.280874
.Karty usług1,36%.280691
.Karty usług1,36%.280664
.Karty usług1,36%.280643
.Karty usług1,36%.280639
.Karty usług1,36%.280615
.Karty usług1,36%.280596
.Karty usług1,36%.280565
.Karty usług1,36%.280541
.Karty usług1,36%.280536
.Karty usług1,36%.280518
.Karty usług1,36%.280496
.Karty usług1,36%.280472
.Karty usług1,36%.280453
.Karty usług1,36%.280427
.Karty usług1,36%.280409
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału0,01%.1235
.Karty usług1,36%.280367
.Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek z czerwca 2015r. Sylwestra Nowaka wszczęto postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na dz. nr 30 i 31 w Ciebłowicach Małyc0,00%.726
.Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym0,00%.709
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Olszowiec Nowy gmina Lubochnia0,00%.892
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Olszowiec Nowy gmina Lubochnia0,00%.620
.Wybór geodety; IZP.272.17.20150,00%.195
.Budowa linii kablowej nn Tomaszów Maz.0,00%.755
.- Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu0,00%.826
.Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Ludwikowskiej w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.882
.Sprzeciw odnośnie zamiaru budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, 97-200 Tomaszów Maz.0,00%.775
.Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Powiatuw Tomaszowie Maz. z dn. 27.11.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na 2015 rok.0,00%.81
.Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Powiatuw Tomaszowie Maz. z dn. 27.11.2015 w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2015.0,00%.52
.Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej GB.6743.20.20160,00%.684
.Rok 20140,01%.1404
.Rok 20140,01%.1377
.Ogłoszenie o zamówieniu:Remont przepustów w ciągach dróg powiatowych Numer ogłoszenia: 85662 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.20140,00%.656
.Rok 20140,01%.1372
.Rok 20140,01%.1345
.Rok 20120,01%.2694
.Informacja z dnia 09.05.2016r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich w Popielawach, gm. Rokiciny w związku z budową turbiny wiatrowej.0,00%.142
.Rok 20120,01%.2660
.Porządek XXII sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 29 czerwca 2016 r. (środa) na godz. 14.300,00%.809
.Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 391 w Dąbrówce oraz działka 55 w Wielkiej Woli gm. Czerniewice0,00%.932
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia wraz z określeniem terminu realizacji dot. Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Mo0,00%.175
.UCHWAŁA NR XXII/182/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2013 roku w0,00%.210
.Rok 20120,01%.2608
.Zaproszenie do składania ofert: dostawa materiałów betonowych0,00%.213
.Opracowanie studium wykonalności dla projektu ,,Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji0,00%.214
.Ogłoszenie o naborze Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej0,00%.707
.Protokół XIX sesji Rady Powiatu0,00%.192
.Zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i NN obręb 13 w Tomaszowie Maz.0,00%.567
.Rok 20120,01%.2494
.Zaproszenie do składania ofert.0,00%.230
.UCHWAŁA NR XXVIII/243/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 20170,00%.519
.Zakup materiałów eksploatacyjnych, licencji i akcesoriów komputerowych0,00%.215
.Otwarty konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku0,00%.583
.Zaporszenie do składania ofert: dostawa emulsji asfaltowej.0,00%.284
.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw0,01%.1079
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca0,00%.508
.W Starostwie Powiatowym0,01%.2591
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia dot. opracowania i wywtorzenia graficznego raportu końcowego i jego wydruk0,00%.380
.Wydział Komunikacji0,18%.36775
.Wydział Komunikacji0,18%.36757
.Uchwała nr XXXIV/288/2017 Rady Powiatu z dn. 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017.0,00%.129
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia dot. zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja i adaptacja C0,00%.195
.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na najem powierzchni w budynku przy ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.511
.Decyzja z dnia 28.08.2017r., ZRO.7645-8zn/3/08 zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Euroglas Polska Sp. z o.o.0,00%.448
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych0,00%.759
.Zaproszenie do podania szacunkwoej ceny wykonania zamówienia:wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w m. Żelechlinek0,00%.247
.Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - kierownik sekcji pracowniczej0,00%.785
.INFORMACJA STAROSTY TOMASZOWSKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ŻELECHLIN GM. ŻELECHLINEK0,00%.449
.INFORMACJA STAROSTY TOMASZOWSKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU EWIDENCYJNEGO KOMORÓW GM. TOMASZÓW MAZOWIECKI0,00%.389
.Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu z zakresu ekologii 28.09.2017r.0,00%.536
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko: kierownik sekcji pracowniczej w DPS Nr 1 w Tomaszowie mazowieckim0,00%.647
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.0,00%.335
.01.12.2017 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i drobnych akcesoriów komputerowych0,00%.331
.Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złączy kablowo-pomiarowych i wewnętrznych linii zasilających w miejscowości Mikołajów, gmina Rokiciny0,00%.554
.Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi BHP0,00%.146
.Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi informatycznej0,00%.144
.Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.711
.Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, korzystanie z automatycznej myjni samochodowej w 2018 roku0,00%.117
.IZP.272.57.2017 Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.569
.Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego0,00%.240
.IZP.272.61.2017 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazo0,00%.518
.Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa oraz ich wtórników na 2018 rok0,00%.205
.Budowa kanału sanitarnego z odejciami w ulicy Wilczej w Tomaszowie MAz.0,00%.513
.Budowa kanału sanitarnego z odejściami w ul. Nagórzyckiej0,00%.504
.Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Twarda0,00%.655
.Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 4337E – ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.387
.Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 4337E – ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.387
.Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego0,00%.566
.Zgłoszenie zamiaru budowy kanału sanitarnego WAB.6740.702.20180,00%.436
.Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym0,00%.692
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 176 położonej we wsi Lesisko gm. Żlelechlinek0,00%.335
.Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 1/130,00%.352
.Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antniego 57/61.0,00%.401
.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych0,00%.774
.UCHWAŁA NR XLVIII/400/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wykonania budżet0,00%.101
.UCHWAŁA NR XLVIII/399/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2017 wraz ze sprawozd0,00%.308
.UCHWAŁA NR XLVIII/397/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.231
.UCHWAŁA NR XLVIII/395/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej wł0,00%.128
.UCHWAŁA NR XLVIII/398/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-20380,00%.168
.UCHWAŁA NR XLVIII/401/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wznaczenia radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim jako przedstawicieli Rady Powiatu do Pow0,00%.189
.Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Maz.0,00%.388
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zakupu sprzętu medycznego dlaTomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.0,00%.198
.Porządek XLIX sesji Rady Powiatu -25 lipca 2018 r. godz 15.000,00%.308
.Zawiadomienie w sprawie ustalenia przebiegu granic działki nr 254 położonej we wsi Zubki Małe gm. Czerniewice0,00%.318
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego o ustaleniu odszkodowania za działkę 234/2, położoną w obrębie Henryków, jednostka ewidencyjna Lubochnia0,00%.418
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Lubochnia0,00%.157
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Tomaszów Maz.0,00%.332
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Ujazd0,00%.223
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Rokiciny0,00%.214
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu .... dla części powiatu tomszowskieg0,00%.349
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 76 położonej we wsi Stanisławów Lipski gm. Czerniewice0,00%.320
.Wykonanie folderu o powiecie tomaszowskim w zakresie inwestycji i wydarzeń kulturalnych i prpmocyjnych0,00%.458
.Obwieszczenie o licytacji pojazdu0,00%.272
.Zaproszenie do podania szacunkowje ceny wykonania zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola.0,00%.464
.Zaproszenie do podania szacunkowje ceny wykonania zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Królowa Wola.0,00%.266
.Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego nappięcia w miejscowości Maksymilianów0,00%.307
.IZP.272.1.194.2018 Wykonanie tabliczek-znaków informacyjnych: " Zabytek chroniony prawem".0,00%.269
.Zapytanie ofertowe - mieszkania chronione0,00%.134
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek 418, 2/2, 3, 370, 371/1, 371/2 położonych we wsi Żelechlin gm. Żelechlinek0,00%.312
.Brak sprzeciwu odnośnie budowy linii energetycznych i kablowych nn w Czerniewicach, gm. Czerniewice0,00%.385
.UCHWAŁA NR XLIX/407/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.0,00%.120
.UCHWAŁA NR XLIX/406/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.0,00%.94
.IZP.272.11.2018 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II LO w Tomaszowie Maz.0,00%.214
.UCHWAŁA NR XLIX/403/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.41
.UCHWAŁA NR XLIX/404/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-20380,00%.135
.Informacja o wynikach naboru - geodeta (2 stanowiska) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami0,00%.464
.Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych0,00%.534
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 419, obręb Brzustów, gm. Ino0,00%.360
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/70,00%.100
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/70,00%.338
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/70,00%.570
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/70,00%.332
.Decyzja z dnia 12.07.2018r. zmiejąca pozwolenie zintegrowane dla Euroglas Polska0,00%.389
.Decyzja z dnia 09.07.2018r. zmiejąca pozwolenie zintegrowane dla Ceramiki Paradyż0,00%.434
.ZAKUP ENERGIIELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMASZOWIE MAZ.PRZY UL. ŚW.ANTONIEGO 41 W OKRESIE 01.10.2018R. - 30.09.20200,00%.300
.UCHWAŁA NR XLIX/405/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: przekazania Gminie Rzeczyca zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4309 E zmian Wieloletniej Pr0,00%.97
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 07.08.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego0,00%.405
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - geodeta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami0,00%.589
.Terminarz posiedzeń komisji - sierpień 2018 r.0,00%.143
.Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Maksymilianów0,00%.481
.Organizacja 3-dniowego szkolenia wyjazdowego0,00%.214
.Wykonanie pomieszczenia biurowego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Św. Antoniego 410,00%.265
.Informacja o wynikach naboru - inspektor w Wydziale Spraw Osobowych i Zasobów Archiwalnych0,00%.538
.Informacja o wynikach naboru - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.0,00%.507
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 358/2 położonej we wsi Zubki duże gm. Czerniewice0,00%.267
.Zaproszenie do składania ofert : wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą : Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. Orzeszk0,00%.145
.Zaproszenie do składania ofert: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą : Budowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Królowa Wola0,00%.285
.Zaproszenie do podania szacunkowje ceny wykonania zamówienia: wykonanie mapy do celów proejktowych dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola0,00%.234
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ugn działki 55, obr. 20 Tomaszowa Mazowieckiego0,00%.267
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 33, 34 położonej we wsi Zubki Duże gm. Czerniewice0,00%.280
.Porządek L sesji Rady Powiatu - 30 sierpnia 2018 r. godz 15.000,00%.353
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie zobowiazania do udostepnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 108, obręb Czerwonka Stara, gm. Ż0,00%.321
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie zobowiazania do udostepnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 8, obręb Czerwonka Stara, gm. Żel0,00%.280
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania znieruchomości oznaczonej numerem działki 72, obręb Czerwonka Nowa, gm.0,00%.341
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 8, obręb Czerwonka Stara, gm0,00%.363
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie zobowiazania do udostepnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 64/1, obręb Czerwonka Nowa, gm. Ż0,00%.389
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 434, obręb Brzustów, gm. Ino0,00%.399
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 419, obręb Brzustów, gm. Ino0,00%.264
.Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowe0,00%.470
.Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki0,00%.505
.Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Rokiciny0,00%.550
.Budowa sieci wodociągowejw miejscowości Zaborów na działce o nr ewid. 795/230,00%.323
.Budowa sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowej w miejscowości Wąwał0,00%.416
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 64/1, obręb Czerwonka Nowa,0,00%.419
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie zobowiazania do udostepnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 72, obręb Czerwonka Nowa, gm. Żel0,00%.320
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 108, obręb Czerwonka Stara,0,00%.273
.Opracowanie graficzne, druk i dostawa ulotek informacyjnych dla projektu :..Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej poprzez utworzenie Centrum Animac0,00%.324
.Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznó0,00%.352
.Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego Citroen Berlingo - rok produkcji 20020,00%.343
.Budowa kanalizacji deszczowej.0,00%.338
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 25/2, położoną w obrębie Lubochnia, gmina Lubochnia0,00%.299
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 68/2, położoną w obrębie Lubochnia, gmina Lubochnia0,00%.370
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 76/2, położoną w obrębie Lubochnia, gmina Lubochnia0,00%.506
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 84/2, położoną w obrębie Lubochnia, gmina Lubochnia0,00%.309
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 68/2, położoną w obrębie Lubochnia, gmina Lubochnia0,00%.351
.Zaproszenie do składania ofert: wykonanie mapy do celów proejktowych dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola0,00%.307
.Ogłoszenie nr 612155-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa.0,00%.358
.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w obrębie Swolszewice Małe, jednostka ewidencyjna Tomaszów Mazowiecki - Gmina, obejmujęcej część obszaru O0,00%.309
.Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Swolszewice Mazłe, jednostka ewidencyjna Tomaszów Mazow0,00%.361
.Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Swolszewice Małe, jednostka ewidencyjna Tomaszów Mazoiw0,00%.563
.Zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi Powiatowej komisji Wyborczej0,00%.238
.Zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na potrzeby zapewnienia obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej - 2 ZADANIA0,00%.274
.Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania(...) oraz zakup serwera NAS z dyskami twardymi i szynami montażowymi, systemu serwerowego i oprogramowania biurowego - 3 ZADANIA0,00%.522
.UCHWAŁA NR L/410/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-20380,00%.226
.UCHWAŁA NR L/413/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.0,00%.100
.UCHWAŁA NR L/415/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowi0,00%.242
.UCHWAŁA NR L/409/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018.0,00%.147
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na zakup i wymianę drzwi klasy RC2 zgodnie z normą PN-EN 1627 wraz zamkiem co najmniej 4 klasy zgodnie z normą PN-EN 122090,00%.205
.Nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi-terapeuta/instruktor terapii zajęciowej0,00%.481
.Ogłoszenie dotyczącego działki 251 w miejscowości Ceniawy w Gm. Będków.0,00%.393
.Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa (gmina Ujazd)0,00%.301
.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.0,00%.382
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19/2, 41/1, 19/1, 21, 25 położonych we wsi Liciążna gm. Inowłódz.0,00%.415
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Organizacja Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego0,00%.190
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Organizacja Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego0,00%.255
.Ogłoszenie nr 615446-N-2018 z dnia 2018-09-11 r. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice – etap II0,00%.294
.UCHWAŁA NR L/414/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.0,00%.146
.Porządek LI sesji Rady Powiatu - 13 września 2018 r. godz 15.300,00%.342
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik wydziału w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa0,00%.609
.UCHWAŁA NR L/411/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.0,00%.146
.IZP.272.14.2018 Wybór banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 13 168 668 PLN (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem zło0,00%.307
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia grani nieruchomości oznaczonej nr 3/8 położonej we wsi Łaznowska Wola gm. Rokiciny0,00%.324
.Ogłoszenie nr 617438-N-2018 z dnia 2018-09-14 Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim – ul. Dzieci Polskich – etap I0,00%.333
.Petycja w sprawie oszacowana ilości planowanych inwestycji budowlanych wykorzystujących źródła konwencjonalne w stosunku do alternatywnych paliw0,00%.722
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Organizacja Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego0,00%.197
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne0,00%.68
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 13.09.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego0,00%.384
.Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy0,00%.376
.IZP.272.20.2018 Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim Zadanie 1 Kardiomonitor (10 sztuk), Zadanie 2 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa (8 sztuk0,00%.593
.INFORMACJA O DEPOZYCIE POZOSTAŁYM DO OBIORU PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU DPS NR 1 - ŚWINOGA ZDZISŁAW0,00%.575
.INFORMACJA O DEPOZYCIE POZOSTAŁYM DO OBIORU PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU DPS NR 1 - ŚWINOGA ZDZISŁAW0,00%.197
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 17.09.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzilenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych0,00%.386
.Porządek LII sesji Rady Powiatu - 27 września 2018 r. godz 14.300,00%.382
.Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla części powiatu tomaszowskiego t.j.:gm. Czerniewic0,00%.689
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na opracowanie graficzne i dostawę materiałów informacyjnych dla projektu pn.,,Rozwój potencjału społeczno -gospodarczeg0,00%.192
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na adaptacji budynku magazynów na terenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w To0,00%.223
.Ogłoszenie nr 622306-N-2018 z dnia 2018-09-26 r Remont drogi powiatowej nr 4301E w gminie Żelechlinek0,00%.227
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obr. Julianów gm. Żelechlinek dz. 31,63,73,0,00%.333
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obr. Sokołówka gm. Żelechlinek dz. 137, 143, 1790,00%.351
.Wykonanie operatów szacunkowych - 6 zadań0,00%.144
.UCHWAŁA NR L/412/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.0,00%.100
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 24.09.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego0,00%.450
.UCHWAŁA NR L/408/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/372/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie0,00%.171
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor (1/2etatu) w Wydziale Komunikacji0,00%.579
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji0,00%.560
.Ogłoszenie nr 631633-N-2018 z dnia 2018-10-03 r. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice – etap II0,00%.227
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na zakup sprzętów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, zad.1: inkubator hybrydowy(2szt.), zad.2: Aparat ultrasonograficzny (1szt), zad. 3:stół opera0,00%.279
.Porządek LIII sesji Rady Powiatu - 04 października 2018 r. godz 14.300,00%.190
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 11/2, położoną w obrębie Albertów, gmina Lubochnia0,00%.274
.Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.246
.Zakup materiałów eksploatacyjnych i drobnych akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Maz.0,00%.185
.Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II0,00%.348
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 22/2, położoną w obrębie Albertów, gmina Lubochnia0,00%.333
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 25/2, położoną w obrębie Albertów, gmina Lubochnia0,00%.315
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 167,225,227,383/1 położonych we wsi Królowa Wola gm. Inowłódz.0,00%.401
.UCHWAŁA NR L/414/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: przekazania Gminie czerniewice zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowego.0,00%.176
.UCHWAŁA NR LII/417/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Inowłódz zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych0,00%.185
.UCHWAŁA NR LII/418/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tomaszowskiego0,00%.292
.UCHWAŁA NR LII/419/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.160
.UCHWAŁA NR LII/420/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-20380,00%.231
.UCHWAŁA NR LII/421/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim dotyczącego budowy odcinka drogi ekspresow0,00%.192
.UCHWAŁA NR LII/422/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora PCPR w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.339
.UCHWAŁA NR LII/423/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora PUP w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.375
.Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi0,00%.698
.Zakup namiotu pneumatycznego wykorzystywanego jako namiot ratowniczy na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych0,00%.161
.Zakup systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.254
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na zakup sprzętów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, zad.1: inkubator hybrydowy(2szt.), zad.2: Aparat ultrasonograficzny (1szt), zad. 3:stół opera0,00%.253
.Usługa cateringowa0,00%.272
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu medycznego dla TCZ Sp. zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.126
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenie wodnoprawnego na wprawdzanie ścieków przemysłowych zawierajacych substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego0,00%.229
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 09.10.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.71
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 27.09.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawieraj0,00%.559
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych0,00%.363
.Zawaidomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 09.10.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.583
.Ogłoszenie nr 635873-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Remont drogi powiatowej nr 4301E w gminie Żelechlinek0,00%.358
.Protokół Nr XLVIII/2017 z obrad 48 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w dn. 28 czerwca 2018 r.0,00%.200
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 10.10.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne0,00%.517
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej w ramach Forum Współpracy oraz 3 edycji szkoleń w ramach projektu pn.;;Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewit0,00%.261
.UCHWAŁA NR LIII/424/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 4 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.208
.Ogłoszenie nr 636806-N-2018 z dnia 2018-10-16 r. Zimowe utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego0,00%.352
.Ogłoszenie nr 637032-N-2018 z dnia 2018-10-16 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego0,00%.345
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 09.10.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej0,00%.583
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 09.10.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej0,00%.477
.Prośba o podanie wstępnych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego realizacji poradnictwa prawnego0,00%.174
.Prośba o podanie wstępnych kosztów realizacji zamówienia dotyczącego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego0,00%.243
.Opracowanie graficzne i dostawa materiałów informacyjnych dla projektu Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ul. Farbiarskiej0,00%.157
.OGŁOSZENIE o sprzedaży składników majątkowych: klimatyzacja ASCOM , Centrala telefoniczna 3LM8, Urządzenie wielofunkcyjne Kyoceramita M203.0,00%.420
.Porządek LIVI sesji Rady Powiatu - 25 października 2018 r. godz 13.000,00%.434
.Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Tomaszowie Maz.0,00%.939
.Protokół zbiorczych wyników głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego na obszarze Powiatu Tomaszowskiego0,00%.908
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 18.10.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie obiektów budowlanych na obsza0,00%.358
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów0,00%.336
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ugn działki 337, obr. Sabinów, gm. Żelechlinek0,00%.439
.Terminarz posiedzeń komisji - październik 2018 r.0,00%.385
.Ogłoszenie nr 640448-N-2018 z dnia 2018-10-24 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego. – Część nr 6: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samo0,00%.323
.Rejestr zmian0,00%.29
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124b ugn działki 32, obr. Sabinów, gm. Żelechlinek0,00%.420
.Budowa linii kablowej NN Luboszewy gm. Lubochnia0,00%.510
.Informacja o wynikach naboru - geodeta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami0,00%.541
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - catering0,00%.218
.Decyzja GGN.6853.3.2017.IP ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działki 99, obręb Gutkowice, gm. Żelechlinek0,00%.402
.Decyzja GGN.6852.2.2018 o zobowiazaniu do udostepnienia nieruchomości dotyczy działki 392, obręb Brzustów, gm. Inowłódz0,00%.294
.Decyzja GGN.6853.16.2017.IP o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - działki 148, obręb Gutkowice, gm. Żelechlinek0,00%.333
.Decyzja GGN.6853.4.2017.IP ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działka 100, obręb Gutkowice , gm. Żelechlinek0,00%.316
.Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia zakupu sprzętu rehabilitacyjnego0,00%.203
.Ogłoszenie nr 641167-N-2018 z dnia 2018-10-26 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Mechaniczne lub ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników0,00%.223
.Zaproszenie ofertowe - świadczenie usługi poradnictwa prawnego0,00%.221
.Zaproszenie ofertowe - świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego0,00%.166
.Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytor Wewnętrzny0,00%.456
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami0,00%.609
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.10.2018r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne0,00%.528
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne0,00%.475
.UCHWAŁA NR LIV/425/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy oraz dyżurów w porze nocnej: w dni powszednie, w niedziele, święta i0,00%.154
.Zaproszenie do składania ofert w drugim postępowaniu pisemnym pn. „Sprzedaż drewna znajdującego się w składnicy w Lubochni pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych0,00%.340
.Drugie ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych: limatyzacja ASCOM , Centrala telefoniczna 3LM8, Urządzenie wielofunkcyjne Kyoceramita M203.0,00%.463
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zakup sprzętu rehabilitacyjnego0,00%.103
.IZP.272.23.2018 Zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego, zakup 2 szt. inkubatorów hybrydowych dla noworodków oraz zakup aparatu ultrasonograficznego dla Tomaszowskiego Centru0,00%.357
.Informacja o wynikach naboru - inspektor (1/2 etatu) w Wydziale Komunikacji0,00%.537
.Informacja o wynikach naboru - referent w Wydziale Komunikacji0,00%.542
.Zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego0,00%.351
.Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia zakupu sprzętu rehabilitacyjnego0,00%.146
.Zgłoszenie budowy linii kablowych NN0,00%.405
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 136, obr. Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.273
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 311/1, położoną w obrębie 1 Tomaszowa Mazowieckiego0,00%.327
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 135 i 137, obr. Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.101
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 135 i 137, obr. Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.105
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania o zobowiązania do udostepnienie w trybie. art. 124bugn działki 135 i 137, obr. Olszowiec Nowy, gm. Lubochnianieruchomo0,00%.311
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 3 położonej we wsi Świniokierz Dworski gm. Żelechlinek0,00%.359
.Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. wykonania tablic informacyjnych0,00%.231
.UCHWAŁA NR LIV/426/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/372/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 roku w0,00%.218
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 30/2, położoną w obrębie Albertów, gm. Lubochnia0,00%.405
.Postanowienie prostujące do decyzji GGN.6852.4.2018.IP dotyczącej działki 72, położonej w obrębie Czerwnonka Nowa, gm. Żelechlinek0,00%.356
.Postanowienie prostujące do decyzji GGN.6853.13.2018.IP dotyczącej działki 108, położonej w obrębie Czerwnonka Stara, gm. Żelechlinek0,00%.338
.Postanowienie prostujące do decyzji GGN.6852.3.2018.IP dotyczącej działki 108, położonej w obrębie Czerwnonka Stara, gm. Żelechlinek0,00%.588
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 55, obnr.20 Tomaszowa Maz.0,00%.395
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki GGN.6853.27.2018.IP0,00%.356
.UCHWAŁA NR LIV/428/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.183
.Wykonanie kalendarzy książkowych na rok 2019 z nadrukiem herbu powiatu tomaszowskiego IZP.272.1.292.20180,00%.227
.Ogłoszenie nr 645537-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Mechaniczne lub ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników0,00%.152
.Rejestr zmian0,00%.234
.Zaproszenie do składania ofert w drugim postępowaniu pisemnym pn. „Sprzedaż drewna znajdującego się w składnicy w Lubochni pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych”0,00%.377
.Zaproszenie do podania szacunkowej ceny wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizację drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw.0,00%.224
.UCHWAŁA NR LII/418/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tomaszowskiego0,00%.108
.IZP.272.22.2018 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II LO w Tomaszowie Maz.0,00%.246
.IZP.272.1.289.2018 Wykonanie 2256 sztuk medali dla uczestników powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.0,00%.179
.Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu nieodplatnej pomocy prawnej w 2019 roku.0,00%.347
.Porządek LV sesji Rady Powiatu - 15 listopada 2018 r. godz 15.000,00%.341
.Terminarz posiedzeń komisji - listopad 2018 r.0,00%.88
.UCHWAŁA NR LIV/430/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 października 2018 r. o zmianie uchwały Nr LII/418/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 roku w spra0,00%.117
.UCHWAŁA NR LIV/427/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na p0,00%.61
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 02.11.2018r. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych0,00%.494
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 02.11.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych0,00%.409
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 06.11.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego za0,00%.452
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 07.11.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.449
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 06.11.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.464
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych0,00%.682
.Informacja o wynikach naboru - audytor wewnętrzny0,00%.445
.Ogłoszenie nr 649022-N-2018 z dnia 2018-11-16 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Mechaniczne lub ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników0,00%.200
.IZP.272.1.309.2018, IZP.272.1.310.2018 Wycinka drzew0,00%.360
.IZP.272.24.2018 Zadanie Stół operacyjny (1 sztuka) w ramach zamówienia pn.: Zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego,zakup 2 szt. inkubatorów hybrydowych dla noworodków oraz0,00%.480
.IZP.272.1.307.2018 Zakup i dostawa artykułówspożywczych dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.222
.Porządek I sesji Rady Powiatu - 22 listopada 2018 r. godz. 12.000,00%.393
.Rok 20190,01%.1241
.Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu tomaszowskiego z organziacjami pozarządowymi na rok 20190,00%.735
.Sprzedaż motoroweru w drodze licytacji publicznej0,00%.312
.Ogłoszenie nr 650548-N-2018 z dnia 2018-11-20 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego. – Część nr 6: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nośnikiem samo0,00%.257
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 13/2, położoną w obrębie Albertów, gmina Lubochnia0,00%.533
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 13/2, położoną w obrębie Albertów, gm. Lubochnia0,00%.384
.Decyzja Starosty Tomaszowskiego dotycząca ustalenia odszkodowania za dziłkę 30/2, położoną w obrębie Albertów, gm. Lubochnia0,00%.426
.Informacja o wynikach naboru - Naczelnik Wydziału w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa0,00%.614
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 4, obr. Kalinó, gm. Będków0,00%.340
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 133 i 134, obr. Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.276
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124 ugn działki 205/3, obr. Lesisko, gm. Żelechlinek0,00%.170
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124 ugn działki 205/3, obr. Lesisko, gm. Żelechlinek0,00%.362
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 1/6, obr. Kalinów, gm. Będków0,00%.417
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124 ugn działki 22 i 180, obr. Nowiny, gm. Żelechlinek0,00%.361
.Wykonanie usługi cateringowej na Forum Współpracy w ramach projektu pn.: Rozwój potencjału społeczno godpodarczego obszaru rewitalizowango przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utwo0,00%.302
.Wykonanie kalendarzy ściennych na 2019 rok dla powiatu tomaszowskiego IZP.272.1.305.20180,00%.272
.IZP.272.1.327.2018 Wykonanie usługi eksperckiej tj. prowadzenie Forum Współpracy oraz trzech edycjii szkoleń (działania edukacyjne) dlaprojektu pn.: Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru r0,00%.245
.IZP.272.1.322.2018 Wykonanie kalendarzy książkowych na rok 2019 z nadrukiem herbu powiatu tomaszowskiego0,00%.238
.Zaproszenie do składania ofert: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą : Modernizacja drogi powiatowej nr 4302E w miejscowości Chociw0,00%.305
.Porządek I sesji Rady Powiatu - 22 listopada 2018 r. godz. 12.00 II część 27 .11.18 godz. 15.00II0,00%.473
.Ogłoszenie nr 652316-N-2018 z dnia 2018-11-23 r. Zakup samochodu ciężarowego0,00%.312
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 19.11.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód po0,00%.382
.IZP.272.1.323.2018 Wykonanie gadżetów reklamowych z nadrukiem dla Powiatu Tomaszowskiego0,00%.247
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124b ugn działki 7, obr. Kalinów, gm. Będków0,00%.272
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 41 położonej we wsi Łaznów gm. Rokiciny0,00%.300
.IZP.272.1.331.2018 Wycinka 37 sztuk drzew0,00%.247
.IZP.272.1.336.2018 Zakup paczek dla dzieci ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia0,00%.261
.Rejestr zmian0,00%.237
.Ogłoszenie nr 654443-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Mechaniczne lub ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników0,00%.281
.IZP.272.1.334.2018 Wykonanie operatów szacunkowych0,00%.173
.UCHWAŁA NR LV/433/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.261
.UCHWAŁA NR LV/434/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-20380,00%.159
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 65/3, położoną w obrębie 10 Tomaszowa Mazowieckiego0,00%.304
.IZP.272.1.326.2018 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego0,00%.272
.- Wnioski i interpelacje radnych0,01%.1107
.Zaproszenie do składania ofert w trzecim postępowaniu pisemnym pn. „Sprzedaż drewna znajdującego się w składnicy w Lubochni pozyskanego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych0,00%.251
.Interpelacja radnego M. Strzępka dot. nieruchomości przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 46 /obecnie siedziba Powiatowego Urzędu Pracy,0,00%.512
.Interpelacja Nr SOA.0003.15.2018 radnego M. Strzępka dot. Zatrudniania cudzoziemców na terenie powiatu tomaszowskiego.0,00%.566
.Interpelacja Nr SOA.0003.16.2018 radnego M. Strzępka dot. możliwości rewitalizacji Stawu Starzyckiego0,00%.442
.Interpelacja Nr SOA.0003.17.2018 radnego M. Strzępka dot. wdrażania projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez powiat tomaszows0,00%.460
.Interpelacja Nr SOA.0003.18.2018 radnego M. Strzępka dot. finansowania spółki Tomaszowskie Centrum Zdrowia. .0,00%.518
.Interpelacja Nr SOA.0003.19.2018 radnego M. Strzępka dot. przejścia dla pieszych w dzielnicy Brzustówka w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wodną.0,00%.487
.Interpelacja Nr SOA.0003.20.2018 radnego M. Strzępka dot. lokalizacji przystanku dla autobusów komunikacji miejskiej na ul. Św. Antoniego.0,00%.430
.Interpelacja Nr SOA.0003.21.2018 radnego M. Strzępka dot. budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Św. Antoniego.0,00%.506
.Interpelacja Nr SOA.0003.22.2018 radnego M. Strzępka dot.kształcenia zawodowego na terenie powiatu tomaszowskiego.0,00%.458
.Interpelacja Nr SOA.0003.23.2018 radnego M. Strzępka dot. ławki przy ul. Św. Antoniego.0,00%.484
.Interpelacja Nr SOA.0003.24.2018 radnego M. Strzępka dot. wjazdu na teren parkingu przy ul. Jana Pawła II.0,00%.517
.Interpelacja Nr SOA.0003.25.2018 radnego M. Strzępka dot. działalności Rady Nadzorczej spółki Tomaszowskie Centrum Zdrowia.0,00%.443
.Interpelacja Nr SOA.0003.26.2018 radnego M. Strzępka dot. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.471
.Interpelacja Nr SOA.0003.27.2018 radnego M. Strzępka dot. zatrudnienia w Tomaszowskim Centrum Zdrowia sp. z o.o.0,00%.478
.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczem obręb Srzynki, obreb Lubochnia Górki0,00%.344
.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tresta0,00%.321
.Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy0,00%.251
.Ogłoszenie nr 658702-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Dostawa paliw płynnych w ciągu roku 20190,00%.232
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa mienia Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej0,00%.496
.Zawiadomienie Dyrekotora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 04.12.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego0,00%.310
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 30.11.2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnycb i usługi wodne0,00%.297
.Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu z dnia 29 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługi wodne0,00%.346
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu z dnia 29 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługi wodne0,00%.267
.Zaproszenie do składania ofert: usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2019.0,00%.254
.IZP.272.1.345.2018 Świadczenie usługi zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki z kasy znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz. do banku obsługując0,00%.183
.Zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia WAB.6743.1260.20180,00%.282
.IZP.272.25.2018 Usługi pocztowe z wysyłkąkorespondencji na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. w 2019roku.0,00%.245
.UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej0,00%.479
.UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie:stwierdzenia wyboru Pzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.416
.UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.0,00%.431
.UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.0,00%.499
.UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.461
.UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.0,00%.536
.UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Tomaszowskiego.0,00%.528
.UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Tomaszowskiego.0,00%.449
.UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.0,00%.473
.UCHWAŁA NR I/10/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.542
.UCHWAŁA NR I/11/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wboru członka Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Na0,00%.487
.UCHWAŁA NR I/12/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.523
.UCHWAŁA NR I/13/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi i ich stanu liczbowego.0,00%.428
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.181
.Rejestr zmian0,00%.201
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.149
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.219
.Rejestr zmian0,00%.268
.Rejestr zmian0,00%.240
.Rejestr zmian0,00%.668
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.338
.Rejestr zmian0,00%.182
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.246
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.146
.Rejestr zmian0,00%.309
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.223
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.245
.Rejestr zmian0,00%.222
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.283
.Rejestr zmian0,00%.162
.Rejestr zmian0,00%.117
.Rejestr zmian0,00%.604
.Rejestr zmian0,00%.136
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.269
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.257
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.308
.Rejestr zmian0,00%.235
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.114
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.381
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.111
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.28
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczącego powierzchni do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, znajdującej się w budynku przy ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie0,00%.315
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.13 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerem działki 281/30,00%.254
.IZP.272.1.349.2018 Zaproszenie do złożeniaoferty wraz z załacznikami na zamówienie pn.: Usługa cateringowa0,00%.132
.Przebudowa stacji 15/04kV 6-0298 Spała COS oraz linii kablowej SN0,00%.269
.IZP.272.1.342.2018, IZP.272.1.343.2018 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu komputerowego w ramach trzech zadań0,00%.215
.UCHWAŁA NR XLVIII/394/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu działań samorządu powiatowego na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie t0,00%.123
.Interpelacja Nr SOA.0003.28.2018 radnego M. Strzępka dot. możliwości udostępniania sali gimnastycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej numer 14.0,00%.409
.Interpelacja Nr SOA.0003.29.2018 radnego M. Strzępka dot. organizacji ruchu na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego .0,00%.556
.Interpelacja Nr SOA.0003.30.2018 radnego M. Strzępka dot.złego stanu nawierzchni ulicy Zacisze w ok. ulicy Nadrzecznej.0,00%.541
.Interpelacja Nr SOA.0003.32.2018 radnego M. Strzępka dot.działalności Fundacji Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego0,00%.571
.Interpelacja Nr SOA.0003.35.2018 radnego M. Strzępka dot.polowań na terenie powiatu tomaszowskiego.0,00%.410
.Interpelacja Nr SOA.0003.36.2018 radnego M. Strzępka dot.informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej .0,00%.481
.IZP.272.1.358 Zakup subskrypcji rozwiązań zabezpieczających dla urządzenia klasy UTM będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.0,00%.191
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji pr0,00%.321
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o sprzedaży z wolnej ręki motoroweru marki Hanglong, króry stał się własnością powatu tomaszowskiegi na podstawie postanowienia sądu0,00%.214
.Drugie ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych: klimatyzacja ASCOM , Centrala telefoniczna 3LM8, Urządzenie wielofunkcyjne Kyoceramita M203.0,00%.305
.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY : „Usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji na w roku 2019 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim”.0,00%.202
.IZP.272.1.372.2018 Usługa cateringowa0,00%.182
.IZP.272.1.346.2018 Przegląd i konserwacja systemów: 1 Sygnalizacji włamania, 2. Telewizji przemysłowej CCTV, 3. Sygnalizacji pożarowej, oraz dokonywania bieżących napraw usterek tych systemów w budyn0,00%.212
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ugn działki 200, 204/1 i 327, obr. Lesisko, gm. Żelec0,00%.243
.IZP.272.1.379.2018 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.213
.Porządek I sesji Rady Powiatu - 19 grudnia 2018 r. godz. 14.000,00%.358
.SPRAWOZDANIA Z PRACY ZARZĄDU POWIATU TOMASZOWSKIEGO W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI- KADENCJA 2018-20230,00%.678
.Budowa kanalizacji deszczowej WAB.6743.1286.20180,00%.294
.IZP.272.1.366.2018 Bezgotówkowy zxakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim korzystanie z automatycznej myjni samochodowej w 2019 roku0,00%.215
.Rejestr zmian0,00%.240
.IZP.272.1.376.2018 Monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu zaistalowanego w budynku zlokalizowanym w Tomaszowie Maz. przy ul. Św. Antoniego 24 wraz z interwencją patrolu wyposażonego0,00%.168
.IZP.272.1.381.2018 Opracowanie operatu szacunkowego0,00%.224
.Ogłoszenie nr 662962-N-2018 z dnia 2018-12-19 r. Opróżnianie koszy ulicznych z wywozem odpadów, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego0,00%.248
.Budowa kablowo napowietrznej linii niskiego napięcia w miejscowości Świńsko, gm. Tomaszów Maz.0,00%.317
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczącego pomieszczeń do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynku przy ul. Św. Antoniego 41 w To0,00%.300
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 371, obr.Sabinów, gm.Żelechlinek0,00%.493
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 521, obr.Ceniawy, gm.Będków0,00%.131
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki 251, obr. Ceniawy, gm. Będków0,00%.160
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki 337, obr. Sabinów, gm. Żelechlinek0,00%.435
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 32, obr.Sabinów, gm.Żelechlinek0,00%.316
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udostępnienia nieruchomości - działki 32, obr. Sabinów, gm. Żelechlinek0,00%.330
.IZP.272.1.377.2018 Usługa usuwania rowerów, motorowerów, ,otocykli oraz pojazdów o dmc do 3,5 ton/ usuwania pojazdów o dmc powyżej 3,5 ton/ prowadzenia parkingu strzeżonego0,00%.218
.IZP.272.1.389.2019 Zakup usługi drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów0,00%.178
.IZP.272.28.2018 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa oraz ich wtórników na 2019r.0,00%.238
.IZP.272.1.387.2018 Dostawa, instalacja i aktualizacja Systemu Informacji Prawnej dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.0,00%.190
.Balcerek Jan0,00%.428
.Banasiak Mirosław0,00%.465
.Bąk Wacława0,00%.488
.Biskup Krzysztof0,00%.518
.Glimasiński Grzegorz0,00%.612
.Hes Bogna0,00%.515
.Iwanicki Adam0,00%.483
.Kagankiewicz Piotr0,00%.583
.Karwat Leon0,00%.552
.Kociubiński Marek0,00%.470
.IZP.272.29.2018 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego budynku II LO w Tomaszowie Maz.0,00%.249
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postepowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 84/2, położoną w obrębie Lubochnia, gmina Lubochnia0,00%.304
.IZP.272.1.396.2018 Świadczenie usług telefonii komórkowej wrazz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.229
.Kowalczyk Dariusz0,00%.451
.Koziarski Bogumił0,00%.511
.Król Edmund0,00%.486
.Kukliński Mirosław0,00%.497
.Łuczak Paweł0,00%.356
.Parada Marek0,00%.374
.Piwowarski Paweł0,00%.501
.Sowik Teodora0,00%.516
.Strzępek Mariusz0,00%.549
.Węgrzynowski Mariusz0,00%.536
.Wojciechowska Martyna0,00%.553
.Zdonek Tomasz0,00%.539
.Żegota Sławomir0,00%.492
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczacego wydzierzawienia części nieruchomości, położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerem działki 779/20,00%.335
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 337, obr.Sabinów, gm.Żelechlinek0,00%.379
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 251, obr.Ceniawy, gm.Będków0,00%.369
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki 251, obr. Ceniawy, gm. Będków0,00%.408
.IZP.272.27.2018 Ochrona obiektów znajdujących się na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego "Borki" w Swolszewicach Małych ul. Trzciniec 46 w okresie od dnioa 01.02.2019r. do 31.12.2019r.0,00%.252
.Interpelacja Nr SOA.0003.33.2018 radnego M. Strzępka dot. przebudowy ciągu pieszego wzdłuz ul. Legionów.0,00%.339
.Interpelacja Nr SOA.0003.33.2018 radnego M. Strzępka dot. procedury uchwalania budżetu.0,00%.419
.Interpelacja Nr SOA.0003.37.2018 radnego M. Strzępka dot sygnalizacji świetlnej przy ul Św. Antoniego/Pl. Kościuszki.0,00%.351
.Interpelacja Nr SOA.0003.29.2018 radnego M. Strzępka dot. zmiany prawa użytkowania wieczystego.0,00%.449
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.196
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.249
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.415
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.149
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.118
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.135
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.78
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 161 położonej we wsi Albertów gm. Rokiciny0,00%.395
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.12.2018r. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego0,00%.336
.Interpelacja Nr SOA.0003.39.2018 radnego M. Strzępka dot. wzrostu cen energii.0,00%.410
.Interpelacja Nr SOA.0003.39.2018 radnego M. Strzępka dot. wzrostu cen energii.0,00%.144
.Interpelacja Nr SOA.0003.40.2018 radnego M. Strzępka dot. oznakowania ul. Smugowej .0,00%.442
.Interpelacja Nr SOA.0003.41.2018 radnego M. Strzępka dot. budowy rond w Tomaszowie Maz. .0,00%.417
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.129
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.170
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.76
.Interpelacja Nr SOA.0003.42.2018 radnego M. Strzępka dot. oznakowania zakazującego wjazdu do centrum miasta samochodów ciężarowych.0,00%.463
.Interpelacja Nr SOA.0003.42.2018 radnego M. Strzępka dot. sprzedaży ośrodka Borki0,00%.357
.Interpelacja Nr SOA.0003.45.2018 radnego M. Strzępka dot. remontu pododdziału urologii.0,00%.395
.Zapytanie radnego Adama Iwanickiego dot. inwestycji na ul. Głównej w Smardzewwicach0,00%.445
.UCHWAŁA NR LV/431/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pr0,00%.354
.IZP.272.1.1.2019 Zakup kalendarzy na 2019 rok na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego0,00%.206
.Interpelacja Nr SOA.0003.1.2019 radnego M. Strzępka dot dotacji na samozatrudnienie.0,00%.428
.Zapytanie Nr SOA.0003.2.2019 radnego M. Strzępka dot. uszkodzenia nawierzchni na Ul. Św. Antoniego.0,00%.458
.IZP.272.1.4.2019 Obsługa cateringowa podczas Koncertu Noworocznego w dniu 11 stycznia 2019r. w ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.0,00%.196
.IZP.272.1.9.2019 Usługa serwisiwa - opieka autorska dla programów firmy U.I.Info-System0,00%.176
.IZP.272.1.390.2018 Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 3 obiektów0,00%.210
.Interpelacja Nr SOA.0003.3.2019 radnego M. Strzępka dot nowych przepisów standaryzujących, normujących liczbę etatów pielęgniarskich.0,00%.405
.UCHWAŁA NR I/14/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych KomisjiBudżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.342
.UCHWAŁA NR I/20/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.439
.UCHWAŁA NR I/15/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.375
.UCHWAŁA NR I/15/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.485
.UCHWAŁA NR I/17/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.399
.UCHWAŁA NR I/17/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.47
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczacego wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerem działki 779/20,00%.285
.UCHWAŁA NR I/18/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.395
.UCHWAŁA NR I/19/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckimi.0,00%.372
.UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20180,00%.502
.UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-20380,00%.368
.UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.0,00%.465
.UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/401/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2018 r. w spra0,00%.332
.UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście T0,00%.494
.UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie (dot. skargi na dzialalnośc Starosty).0,00%.378
.UCHWAŁA NR II/27/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie. ( dot. skargi na RDD i Dyr PCPR)0,00%.354
.UCHWAŁA NR II/28/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Tomaszowskiego0,00%.535
.UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bud0,00%.432
.Rok 20190,02%.4771
.Zarządzenia starosty Tomaszowskiego- 2019 rok0,01%.2619
.Akty prawa miejscowego stanowione przez Powiat Tomaszowski -2019 rok0,00%.521
.Decyzja GGN.6853.27.2018.IP dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki 55, obręb 20, jedn.ewid. Tomaszow Mazowiecki0,00%.315
.Budowa linii nn w obrębie Zakościele, gmina Inowłódz0,00%.314
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powiarzenie realizacji zadania publicznego organizacji masowych imprez sportowych w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych,0,00%.362
.Zawiadmienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 09.01.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.418
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 568/5, 617/2 i 567, położoną w obrębie Lubochnia Górki, gm. Lubochnia0,00%.382
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 11/2, położoną w obrębie Albertów, gm. Lubochnia0,00%.420
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 22/2, położoną w obrębie Albertów, gm. Lubochnia0,00%.329
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 25/2, położoną w obrębie Albertów, gm. Lubochnia0,00%.325
.Powiatowy Rzecznik Konsumentów0,01%.1609
.Interpelacja Nr SOA.0004.3.2019 radnego M. Strzępka dot. agresji z jaką stykają się Ratownicy Medyczni w TCZ .0,00%.449
.Terminarz posiedzeń komisji -styczeń 2019 r.0,00%.458
.Interpelacja Nr SOA.0004.5.2019 radnego M. Strzępka dot. przebudowy drogi wojewódzkiej numer 7130,00%.469
.IZP.272.1.34.2019 Nagłośnienie i oświetlenie podczas XV Jubileuszowego Spotkania Noworocznego w COS w Spale w d. 09.02.2019r.0,00%.306
.Prośba o podanie wstępnej oferty cenowej na zakup programu elektronicznego wspierającego prowadzenie rekrutacji oraz zapewnienia dostępu do usługi dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji do szkó0,00%.211
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 133 i 134, obr.Olszowiec Nowy, gm.Lubochnia0,00%.367
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udostępnienia nieruchomości dz. 133 i 134, położoną w obrębie Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.363
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 1/6, obr.Kalinów, gm.Będków0,00%.363
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udostępnienia nieruchomości dz. 1/6, położonej w obrębie Kalinów, gm. Będków0,00%.352
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 135 i 137, obr.Olszowiec Nowy, gm.Lubochnia0,00%.370
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udostępnienia nieruchomości dz. 135 i 137, położoną w obrębie Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.369
.IV Sesja Rady Powiatu0,00%.520
.Informacje dla konsumenta0,00%.360
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 136, obr.Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.381
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udostępnienia nieruchomości dz. 136, położonej w obrębie Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.443
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 4, obr.Kalinów, gm.Będków0,00%.377
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udostępnienia nieruchomości dz. 4, położonej w obrębie Kalinów, gm. Będkówia0,00%.346
.Decyzja GGN.6853.31.2018.IP dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki 251, obręb Ceniawy, jedn.ewid. Będków0,00%.377
.Decyzja GGN.6852.7.2018.IP o zobowiazaniu do udostepnienia nieruchomości dotyczy działki 32, obręb Sabinów, gm. Żelechlinek0,00%.377
.Decyzja GGN.6853.30.2018.IP dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działki 337, obręb Sabinów, jedn.ewid. Żelechlinek0,00%.336
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124b ugn dla działki 4, obr.Kalinów, gm.Będków0,00%.389
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 22, 180, obr.Nowiny, gm.Żelechlinek0,00%.375
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. 22 i 180, położonej w obrębie Nowiny, gm. Żelechlinek0,00%.379
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 205/3, obr.Lesisko, gm.Żelechlinek0,00%.358
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. 205/3, położonej w obrębie Lesisko, gm. Żelechlinek0,00%.367
.UCHWAŁA NR XLVIII/393/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Powiatu Tomaszow0,00%.105
.UCHWAŁA NR LIV/429/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 października 2018r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2018-20360,00%.177
.UCHWAŁA NR LV/432/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie 13 Tom0,00%.254
.śćąźć0,00%.52
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 18.01.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich0,00%.405
.Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Rudnik, gm. Będków.0,00%.287
.Prośba o oszacowanie wartości zamówienia dla zadań realizowanych w ramach projektu Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski w0,00%.166
.Budowa sieci kanalizcji sanitarnej z przykanalikamiul. Wilcza Tomaszów Maz.0,00%.359
.Decyzja stwierdzająca z urzędu, nieodpłatne nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r., z mocy prawa, przez Skarb Państwa mienia podmiotu, o którym mowa w art.9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. -0,00%.409
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 23.01.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne0,00%.325
.Harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019 rok0,00%.520
.Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego0,00%.59
.Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego0,00%.691
.Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku0,00%.36
.Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku0,00%.53
.Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku0,00%.560
.Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki nr 308 położonej we wsi Skrzynki0,00%.357
.INFORMACJA O DEPOZYCIE POZOSTAŁYM DO ODBIORU PO ZMARŁEJ MIESZKANCE DPS NR 1 - LOBER JÓZEFIE0,00%.516
.WAB.6743.96.2019 Zgloszenie zamiaru budowy sieci nn. Przebudowy sieci Sn i nn w miejscowości Czerwonka stara, gm. Żelechlinek0,00%.452
.Zawiadomienie Dyrekotra Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 29.01.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługi wodne0,00%.370
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.01.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego0,00%.441
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu z dnia 21.01.2019r. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne0,00%.386
.Test0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.164
.Rejestr zmian0,00%.279
.Rejestr zmian0,00%.597
.Rejestr zmian0,00%.195
.Rejestr zmian0,00%.156
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.480
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.195
.Rejestr zmian0,00%.218
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.199
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.249
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.279
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.415
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.114
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.275
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.204
.Rejestr zmian0,00%.226
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.142
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.348
.Rejestr zmian0,00%.396
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.166
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.149
.Rejestr zmian0,00%.168
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.306
.Rejestr zmian0,00%.229
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.109
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.261
.Rejestr zmian0,00%.448
.Rejestr zmian0,00%.198
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.192
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.190
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.154
.Rejestr zmian0,00%.370
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.225
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.238
.Rejestr zmian0,00%.474
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.125
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.179
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.243
.Rejestr zmian0,00%.136
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.126
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.150
.Rejestr zmian0,00%.190
.Rejestr zmian0,00%.684
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.258
.Rejestr zmian0,00%.130
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.216
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.259
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.166
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.238
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.122
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.423
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.227
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.270
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.232
.Rejestr zmian0,00%.128
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.109
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.334
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.213
.Rejestr zmian0,00%.341
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.169
.Rejestr zmian0,00%.352
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.164
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.195
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.127
.Rejestr zmian0,00%.263
.Rejestr zmian0,00%.157
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.170
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.235
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.190
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.158
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.158
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.217
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.28
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie zobowiązania do udostepnienia w trybie art. 124 ugn działki 45 obr. 21 miasta Tomaszowa Mazowieckiego0,00%.351
.Rejestr zmian0,00%.71
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 438/1, położoną w obrębie 10 miasta Tomaszowa Maz.0,00%.385
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 439/1, położoną w obrębie 10 miasta Tomaszowa Maz.0,00%.298
.Rejestr zmian0,00%.175
.Rejestr zmian0,00%.213
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 275/2, położoną w obrębie 10 miasta Tomaszowa Maz.0,00%.380
.Rejestr zmian0,00%.122
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.218
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.242
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.288
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.261
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.290
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.281
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.335
.Rejestr zmian0,00%.222
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.174
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.130
.Rejestr zmian0,00%.258
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.333
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.442
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.122
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.289
.Rejestr zmian0,00%.307
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.255
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.126
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.214
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.128
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.144
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.167
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.247
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.111
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.180
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.268
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.743
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.251
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.621
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.432
.Rejestr zmian0,00%.231
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.48
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.115
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.299
.Rejestr zmian0,00%.173
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.293
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.320
.Rejestr zmian0,00%.333
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.220
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.402
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.266
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.179
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.198
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.367
.TEST0,00%.132
.Rejestr zmian0,00%.228
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.158
.Rejestr zmian0,00%.332
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.160
.Rejestr zmian0,00%.134
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.132
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.134
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.147
.Rejestr zmian0,00%.351
.Rejestr zmian0,00%.274
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.312
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.15
.Ewidencja stowarzyszen zwyklych0,00%.755
.Rejestr zmian0,00%.154
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.118
.Rejestr zmian0,00%.201
.Rejestr zmian0,00%.210
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.165
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.452
.Rejestr zmian0,00%.168
.Rejestr zmian0,00%.251
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.184
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.187
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.48
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.125
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.203
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.136
.Rejestr zmian0,00%.362
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.254
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.228
.Rejestr zmian0,00%.322
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.151
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.264
.Rejestr zmian0,00%.328
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.48
.Rejestr zmian0,00%.265
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.494
.Rejestr zmian0,00%.364
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.282
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.378
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.236
.Rejestr zmian0,00%.135
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.271
.Rejestr zmian0,00%.115
.Rejestr zmian0,00%.249
.Rejestr zmian0,00%.299
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.251
.Rejestr zmian0,00%.247
.Rejestr zmian0,00%.330
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.162
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.201
.Rejestr zmian0,00%.380
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.266
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.296
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.326
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.118
.Rejestr zmian0,00%.251
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.530
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.301
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.316
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.204
.Rejestr zmian0,00%.111
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.418
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.157
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.132
.Rejestr zmian0,00%.121
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.235
.Rejestr zmian0,00%.247
.Rejestr zmian0,00%.244
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.160
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.367
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.219
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.553
.Rejestr zmian0,00%.238
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.206
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.423
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.160
.Rejestr zmian0,00%.244
.Rejestr zmian0,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.152
.Rejestr zmian0,00%.215
.Rejestr zmian0,00%.311
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.241
.Rejestr zmian0,00%.112
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.301
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.487
.Rejestr zmian0,00%.47
.Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamowien Publicznych0,00%.517
.Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami0,00%.533
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 31.01.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń wodnych0,00%.369
.Rejestr zmian0,00%.275
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,01%.1893
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.514
.Rejestr zmian0,00%.334
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.213
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.175
.Rejestr zmian0,00%.250
.Rejestr zmian0,00%.235
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.145
.Rejestr zmian0,00%.167
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.196
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.173
.Rejestr zmian0,00%.176
.Rejestr zmian0,00%.117
.Rejestr zmian0,00%.112
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.115
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.249
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.229
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.176
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.160
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.159
.Rejestr zmian0,00%.271
.Rejestr zmian0,00%.379
.Rejestr zmian0,00%.241
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.91
.Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 05.02.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków0,00%.458
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.248
.Rejestr zmian0,00%.32
.IZP.272.1.2019 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.309
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.46
.Test0,00%.297
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.253
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.355
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.126
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.365
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.242
.Rejestr zmian0,00%.210
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.209
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.220
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.203
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.208
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.183
.Rejestr zmian0,00%.258
.Rejestr zmian0,00%.394
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.209
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.176
.Rejestr zmian0,00%.274
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.155
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.372
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.223
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.125
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.232
.Rejestr zmian0,00%.471
.Rejestr zmian0,00%.250
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.238
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.430
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.318
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.275
.Rejestr zmian0,00%.222
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.376
.Rejestr zmian0,00%.182
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.259
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.302
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.263
.Zalaczniki IZP0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.271
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.330
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.188
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.327
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.268
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.254
.Rejestr zmian0,00%.195
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.159
.Rejestr zmian0,00%.183
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.175
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.114
.Rejestr zmian0,00%.321
.Rejestr zmian0,00%.250
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.224
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.166
.Rejestr zmian0,00%.231
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.180
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.224
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.395
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.670
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.227
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.112
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.237
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.273
.Rejestr zmian0,00%.395
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.234
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.203
.Rejestr zmian0,00%.112
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.251
.Rejestr zmian0,00%.228
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.353
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.161
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.466
.Rejestr zmian0,00%.299
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.123
.Rejestr zmian0,00%.332
.Rejestr zmian0,00%.19
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczącego wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w obr.7 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerem działki 3060,00%.366
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.376
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.176
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.263
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.301
.Rejestr zmian0,00%.317
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.81
.Interpelacja Nr SOA.0003.10.2019 radnego M. Strzepka dot. zmiany oznakowania na ul. Konstytucji 3-ego Maja.0,00%.379
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.162
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.349
.Rejestr zmian0,00%.368
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.237
.Rejestr zmian0,00%.158
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.273
.Rejestr zmian0,00%.250
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.114
.Rejestr zmian0,00%.615
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.151
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.297
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.325
.Rejestr zmian0,00%.145
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.145
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.189
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.142
.Rejestr zmian0,00%.125
.Rejestr zmian0,00%.150
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.263
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.221
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.164
.Rejestr zmian0,00%.164
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.232
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.474
.Rejestr zmian0,00%.137
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.264
.Rejestr zmian0,00%.416
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.725
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.489
.Rejestr zmian0,00%.166
.Rejestr zmian0,00%.739
.Rejestr zmian0,00%.129
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.308
.Rejestr zmian0,00%.262
.Rejestr zmian0,00%.367
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.215
.Rejestr zmian0,00%.135
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.209
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.217
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.434
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.149
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.160
.Rejestr zmian0,00%.184
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.488
.Rejestr zmian0,00%.121
.Rejestr zmian0,00%.241
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.158
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.267
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.179
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.468
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.115
.Rejestr zmian0,00%.122
.Rejestr zmian0,00%.393
.Rejestr zmian0,00%.147
.Rejestr zmian0,00%.121
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.112
.Rejestr zmian0,00%.145
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.130
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.127
.Rejestr zmian0,00%.199
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.128
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.377
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.120
.Rejestr zmian0,00%.758
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.302
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.121
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.224
.Budowa sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Tomaszowie Maz.0,00%.403
.UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.0,00%.352
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.257
.Rejestr zmian0,00%.303
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.256
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.247
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.206
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.227
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.118
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.242
.UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o powierzchni 45 m², oz0,00%.315
.Rejestr zmian0,00%.72
.UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 20190,00%.437
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 20.02.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.374
.Rejestr zmian0,00%.231
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.15
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkiowie Tryb. z dnia 18.02.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód, pobór wody oraz podtrzyman0,00%.312
.Rejestr zmian0,00%.325
.Informacja o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla GOLPASZ S.A.0,00%.18
.Informacja o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla GOLPASZ S.A.0,00%.270
.Rejestr zmian0,00%.178
.Rejestr zmian0,00%.149
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.151
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.144
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.152
.Rejestr zmian0,00%.374
.Rejestr zmian0,00%.161
.Rejestr zmian0,00%.602
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.235
.Rejestr zmian0,00%.225
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.196
.Rejestr zmian0,00%.383
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.142
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.271
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.41
.Zaproszenie do podania szacunkowej ceny wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowe0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.304
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.155
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.135
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.111
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.39
. Decyzja GGN.6852.18.2018.IP o zobowiazaniu do udostepnienia nieruchomości dotyczy działki 133, obręb Olszowiec Nowy, gm. Lubochnia0,00%.291
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.183
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.104
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.209
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.151
.Rejestr zmian0,00%.287
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.177
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.671
.Rejestr zmian0,00%.100
.UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: przekazania skargi według właściwości.0,00%.322
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.103
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.139
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.21
.IZP.272.5.2019 Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki0,00%.343
.Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego cośnienia 0.5 MPa na siedlu Ludwików, 97-200 Tomaszów Maz.0,00%.215
.Rejestr zmian0,00%.73
.Prośba o oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego zakupu dwóch ambulansów na potrzeby TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.144
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.17
.UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wskazania właściwego organu.0,00%.271
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.126
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.15
.IZP.272.6.2019 Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Lubochnia0,00%.260
.Rejestr zmian0,00%.121
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.410
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.824
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.111
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.171
.Rejestr zmian0,00%.43
.Rejestr zmian0,00%.160
.Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego0,00%.299
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.440
.Rejestr zmian0,00%.247
.Rejestr zmian0,00%.147
.Rejestr zmian0,00%.88
.Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w miejscowości0,00%.250
.IZP.272.1.93.2019 Zakup soków na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.193
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.79
.Rejestr zmian0,00%.85
.Interpelacja Nr SOA.0003.21.2019 radnego M. Strzępka dot. organizacji pracy Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.0,00%.301
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.173
.Rejestr zmian0,00%.190
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.122
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.343
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.187
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Tryb. z dnia 03.04.2019r. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych0,00%.132
.Rejestr zmian0,00%.160
.Rejestr zmian0,00%.268
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic we wsi Lubochnia, Lubochnia Górki, Glinnik0,00%.228
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.27
.IZP.272.10.2019 Monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w budynku zlokalizowanym w gminie Inowłódz miejscowość Spała przy ul. Podleśnej 2 wraz z interwencją patrolu wyposa0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.226
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.186
.Rejestr zmian0,00%.35
.Decyzja GGN.6852.20.2018.IP o zobowiązaniu do udostepnienia nieruchomości - działki 1/6, obręb Kalinów, gm. Będków0,00%.205
.IZP.272.11.2019 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU BARTOSZÓWKA GMINA RZECZYCA0,00%.281
.IZP.272.11.2019 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU BARTOSZÓWKA GMINA RZECZYCA0,00%.281
.UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zawiadomienia Skarżącego o pozostawieniu skargi bez rozpoznania0,00%.195
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.135
.Rejestr zmian0,00%.16
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ugn -działka 220, obr. Nowiny, gm. Żelechlinek0,00%.154
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.157
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.453
.Rejestr zmian0,00%.238
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.10
.Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczącego części nieruchomości oznaczonej numerem działki 779/2, położonej w obr.23 w Tomaszowie Maz. (ul. Wandy Panfil)0,00%.158
.Rejestr zmian0,00%.42
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego0,00%.189
.Zaproszenie do podania szacunkowej ceny wykonania zamówienia : inspektor nadzoru branży kanalizacyjnej w ramach zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr0,00%.235
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.105
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.10
.IZP.272.15.2019 Dostawa baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Rokiciny0,00%.264
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.82
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.594
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.214
.Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży0,00%.154
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.171
.Rejestr zmian0,00%.171
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.134
.Rejestr zmian0,00%.67
.Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124b ugn -działka 29, obr. Zagóry, gm. Czerniewice0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.10
.Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w trybie art. 124 ugn dla działki 169, obęb Nowiny, gm. Żelechlinek0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.19
.Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 1/6, obręb Kalinów0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.26
.Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w 2018 r.0,00%.137
.Ogłoszenie nr 572795-N-2019 z dnia 2019-07-11 r. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4325E i 4332E obejmująca połączenie dróg powiatowych z drogą gminną nr 116405E w miejscowości Chorzęcin.0,00%.156
.UCHWAŁA NR VIII/77/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tomaszowski0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.61
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.2
.UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Hojnowskiego w0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.28
.Zaproszenie do podania szacunkowej ceny wykonania zamówienia: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rok 20130,01%.1614
.Rok 20130,01%.1596
.Rok 20130,01%.1578
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.12
.Prośba o oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Ujazd (3 części)0,00%.127
.Zgłoszenie budowy linii kablowych nN 0,4kV oraz złącz kablowo - pomiarowych nN 0,4kV0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.549
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.13
.Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 10,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.12
.Informacja o wynikach naboru - inspektor (1/2 etatu) w Wydziale Komunikacji0,00%.160
.Informacja o wynikach naboru - inspektor (1/2 etatu) w Wydziale Komunikacji0,00%.156
.Informacja o wynikach naboru - inspektor (1/2 etatu) w Wydziale Komunikacji0,00%.152
.Zgłoszenie rozbudowy istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie ewid. Lubochnia Dworska0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.228
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.ZP.272.1.412.2019 Wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2020 dla Powiatu Tomaszowskiego0,00%.197
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.21
.UCHWAŁA NR XIV/112/2019 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia0,00%.63
.Rejestr zmian0,00%.191
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Ogłoszenie nr 635074-N-2019 z dnia 2019-12-11 r. Opróżnianie koszy ulicznych z wywozem odpadów, zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.0,00%.132
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.8
.ZP.272.1.440.2019 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w tomaszowie Mazowieckim, korzystanie z automatycznej myjni samochodowej w 2020r0,00%.145
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.8
.Ogłoszenie o zamówieniu: ROBOTY ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM ZIELENI I CZYSTOŚCI NA TRENIE MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2014R. LOKALIZACJA: PASY DROGOWE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE TOMASZOWA MAZOWIECKIE0,00%.258
.Ogłoszenie o zamówieniu: ROBOTY ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM ZIELENI I CZYSTOŚCI NA TRENIE MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2014R. LOKALIZACJA: PASY DROGOWE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE TOMASZOWA MAZOWIECKIE0,00%.257
.Ogłoszenie o zamówieniu: ROBOTY ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM ZIELENI I CZYSTOŚCI NA TRENIE MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2014R. LOKALIZACJA: PASY DROGOWE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE TOMASZOWA MAZOWIECKIE0,00%.257
.Ogłoszenie o zamówieniu: ROBOTY ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM ZIELENI I CZYSTOŚCI NA TRENIE MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2014R. LOKALIZACJA: PASY DROGOWE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE TOMASZOWA MAZOWIECKIE0,00%.256
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.595
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.594
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.594
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.593
.Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą : Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy0,00%.165
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Zaproszenie do składania ofert: Usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 20170,00%.123
.Zaproszenie do składania ofert: Usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 20170,00%.118
.Zaproszenie do składania ofert: Usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 20170,00%.113
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.8
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.350
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.349
.Ogłoszenie o wyniku postępowania: Uprzątanie piachu i innych zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa mazowieckiego w 2014r0,00%.348
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.29
.Ogłoszenie nr 504440-N-2020 z dnia 2020-01-20 r. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków0,00%.347
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.11
.Zgłoszenie stacji bazowej TOM4410_C0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.6
.Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek położonych we wsi Wiaderno gm. Tomaszów Mazowiecki0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.333
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego przeznaczonych na organizację masowych imprez sportowych w0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.12
.Terminarz posiedzeń komisji w lutym 2020 r.0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.8
.ZP.272.1.104.2020 Zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych na potrzeby Starostwa Powiatowego0,00%.189
.Porządek XIX sesji Rady Powiatu - 20 marca 2020 r. godz. 14.00 (zwołanej na wniosek zarządu)0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursuw 2020 r. w zakresie ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia0,00%.60
.ZP.272.1.105.2020 Zakup programu elektronicznego wspierającego prowadzenie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/20210,00%.118
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.UCHWAŁA NR XIX/147/2020 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20200,00%.73
.UCHWAŁA NR XIX/146/2020 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim,0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.11
. Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu dotyczącego powierzchni przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.35
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.119
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.17
.ZP.272.1.177.2020 Opracowanie operatów szacunkowych0,00%.104
.Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV0,00%.26
.ZP.272.14.2020 Zakup i dostawa 35 laptopoów wraz z oprogramowaniemw ramach projektu pn.:0,00%.311
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.8
.Zgłoszenie ZRO.6221.41.2020 dotyczące instalacji TOM3308_C0,00%.81
.UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 20200,00%.45
.Wniosek radnego M. Strzępka dotyczacy wystąpienia do Inspekcji Transportu Drogowego o montaż urządzenia do rejestracji prędkości przejeżdżających pojazdów na drodze (ul. Dąbrowska)0,00%.42
.Wniosek radnego M. Strzępka dotyczacy dokonania zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych ul. Dąbrowskiej i Piotrkowskiej.0,00%.40
.Rejestr zmian0,00%.4
.Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gm. Lubochnia obręby: Dębniak, Lubochenek, Lubochnia, Lubochnia Górki, Małecz, Tarnowska Wola, Brenica0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.11
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki położonej we wsi Łaznów gm. Rokiciny oznaczonej nr 1900,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.10
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr: 617, 618, 480, 482, 321/3, 322, 323, 324, 325, 327,200 położonych w obrębie i gminie Lubochnia0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.9
.ZP.272.1.200.2020 Wykonanie komplesowej dokumentacji projektowej t.j. projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, a także pełnienie nadzoru aut0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.2
.ZP.2727.22.2020 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia SP. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim oraz zakup sprzętu dla Oddzizału Ginekologiczno-Położniczego Tomaszowskieg0,00%.977
.ZP.272.24.2020 Dostawa, podłączenie i uruchomienie urządzeń specjalistycznych płatniczych, magazynowych i RFID dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie0,00%.138
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.16
.Ogłoszenie nr 581160-N-2020 z dnia 2020-09-03 r. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4328E – ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim0,00%.121
.Ogłoszenie nr 581182-N-2020 z dnia 2020-09-03 r. Konserwacja rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych nr 2920E, 4330E, 4328E0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian