nazwa dokumentu: Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. pełni Justyna Płuciennik. Możesz się z nim skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl lub telefonicznie pod numerem 044 724 21 27 wew .223

 
informacje wprowadził:Justyna Puciennik
informacje wytworzył:IOD
data dodania: 25 Maja 2018
data modyfikacji: Paulina Bocheska /
data wyworzenia: IOD / 25 Maja 2018