Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Konsultacje społeczne: Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:
- organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- programie – rozumie się przez to „Program współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

I. Cel konsultacji: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

II. Przedmiot konsultacji: projekt "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

III. Termin konsultacji: od 23 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r.

IV. Forma konsultacji: konsultacje w formie pisemnej prowadzone poprzez składanie wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze należy składać osobiście w Kancelarii, przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. (ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.) lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres: promocja@powiat-tomaszowski.pl od 23 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. włącznie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać nieuwzględnione.

V. Zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji: uwagi do projektu programu mogą składać organizacje w szczególności prowadzące działalność na terenie powiatu tomaszowskiego.

VI. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą m. in. liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi przyjętym Uchwałą Nr LVIII/409/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w formie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

IX. Za przeprowadzenie konsultacji programu odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

IX. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Projekt programu wspólpracy na 2020 rok
(wprowadził: Marta Skóra 2019-10-17 07:56:34)
rozmiar pliku: 86.5Kb
Formularz konsultacyjny
(wprowadził: Elżbieta Kośka 2019-10-16 11:32:50)
rozmiar pliku: 14.5Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku