Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Konsultacje społeczne: Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu tomaszowskiego z organziacjami pozarządowymi na rok 2019

W celu stworzenia projektu Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w miesiącu wrześniu br. organizacje pozarządowe zgłaszały propozycje zmian do Programu współpracy oraz propozycje zadań publicznych do realizacji w 2019 r. Miało to na celu określenie potrzeb oraz wyznaczenie kierunków i form współpracy na rok następny. Projekt Programu został opracowany przez Wydział Promocji Powiatu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych oraz informacji od komórek i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" zostały ogłoszone na mocy uchwały nr 1055/2018 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie 9-30 października 2018 r., poprzez umieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu www.powiat-tomaszowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji Powiatu.

W trakcie konsultacji do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. organizacje nie złożyły żadnego wniosku o zmiany w w/w projekcie. Projekt Programu został także przekazany do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Proponowane Przez Radę zmiany w zapisach dotyczą dodania dwóch dodatkowych zadań priorytetowych w zakresie polityki senioralnej tj.
obszar 8: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kombatantów i osób represjonowanych
Priorytety:
a) działania z zakresu polityki senioralnej realizowane w szczególności poprzez:
- rozwój infrastruktury opiekuńczej dla seniorów sędziwych;
- tworzenie możliwości rehabilitacji seniorów w zakresie sprawności życiowej

Projekt Programu współpracy ze zmianami wprowadzonymi po konsultacjach społecznych został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018 r. Następnie został przedłożony Radzie Powiatu oraz przyjęty bez zmian na sesji w dniu 15 listopada 2018 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku