Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze » Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
A A A

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest Starosta Tomaszowski, ul. Św. Antoniego 41, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych  w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@powiat-tomaszowski.pl.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

        -  Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO,

         - udzielonej zgody w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.

      4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

      5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić, jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa.  

      6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4 tj. przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. We wskazanym okresie ma Pan/Pani prawo do odbioru swoich dokumentów w siedzibie Administratora. Po upływie wskazanego okresu Pana/Pani dokumenty zostaną zniszczone lub w przypadku wybrania Pani/Pana jako kandydata do zatrudnienia, dołączone do akt osobowych.

      7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

e)  prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

   8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym  uczestniczenie  w naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym  w Tomaszowie Mazowieckim.

  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku