Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ochrona Danych Osobowych: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest Starosta Tomaszowski,  ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.  97-200 Tomaszów Maz..
 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@powiat-tomaszowski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych;
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1.  inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2.  inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna - prawo budowlane

Klauzula informacyjna - transport drogowy

klauzula_informacyjna-Procedura wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

klauzula_informacyjna-Procedura wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych

klauzula_informacyjna-Procedura uzgadniania uroczystości religijnych na drogach publicznych na terenie powiatu tomaszowskiego

klauzula_informacyjna-Procedura rozpatrywania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego

Klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji

Klauzula informacyjna - Stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczej

Klauzula informacyjna - stowarzyszenia zwykłe

Klauzula informacyjna - sprowadzenie zwłok_trumny_urny z zagranicy

Klauzula informacyjna Biuro Rzeczy Znalezionych

Klauzula informacyjna - bezpłatna pomoc prawna

Klauzula informacyjna - MONITORING

klauzula informacyjna - UMOWA

Klauzula informacyjna - Ochrona zabytków

Klauzula informacyjna - Wpis Uczniowskiego Klubu Sportowego do ewidencji

Klauzula informacyjna - Znakowanie zabytków

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Klauzula przetwarzania danych osobowych - prawo budowlane
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:09:19) 0
Klauzula informacyjna - transport drogowy
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:13:59) 0
klauzula_informacyjna-Procedura rozpatrywania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:21:37) 0
klauzula_informacyjna-Procedura uzgadniania uroczystości religijnych na drogach publicznych na terenie powiatu tomaszowskiego
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:22:10) 0
klauzula_informacyjna-Procedura wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:22:56) 0
klauzula_informacyjna-Procedura wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:23:24) 0
Klauzula informacyjna - Wydział Komunikacji
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:35:53) 0
Klauzula informacyjna Biuro Rzeczy Znalezionych
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:43:57) 0
Klauzula informacyjna - sprowadzenie zwłok_trumny_urny z zagranicy
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:45:07) 0
Klauzula informacyjna - stowarzyszenia zwykłe
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:45:48) 0
Klauzula informacyjna - Stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzacej dzialalnosci gospodarczej
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:46:48) 0
Klauzula informacyjna - bezpłatna pomoc prawna
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:48:35) 0
klauzula informacyjna - UMOWA
(wprowadził: admin 2018-07-03 10:59:00) 0
Klauzula informacyjna - MONITORING
(wprowadził: admin 2018-09-12 08:49:39) 0
Klauzula informacyjna - Znakowanie zabytków
(wprowadził: admin 2018-09-12 08:50:14) 0
Klauzula informacyjna - Wpis Uczniowskiego Klubu Sportowego do ewidencji
(wprowadził: admin 2018-09-12 08:51:24) 0
Klauzula informacyjna - Ochrona zabytków
(wprowadził: admin 2018-09-12 08:52:42) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku