Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Powiat Tomaszowski
Bip - Strona główna

Nasz Powiat

Powiatowe władze

Jednostki samorządowe

Prawo

Spisy i wykazy

Gospodarka majątkiem powiatu

Obywatel w urzędzie

Nieodpłatna pomoc prawna

Wolne miejsca w DPS oraz informacje o depozytach pozostałych do odbioru »

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zamówienia publiczne

ARCHIWALNY BIP »

Ogłoszenia, aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Petycje

Działalność Lobbingowa

Konsultacje społeczne

Wybory samorzadowe 2018

Ochrona Danych Osobowych

Raport o stanie powiatu

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Spisy i wykazy: Wykaz postępowań prowadzonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu powiatu tomaszowskiego

W nawiązaniu do treści art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446, ze zm.) Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków niniejszym przedkłada informację o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu powiatu tomaszowskiego.

 Aktualne prowadzone postępowania (stan na dzień 25.10.2017 r.):

1. Cmentarz przy kościele rzym.-kat. pw. Św. Andrzeja Apostoła wraz z ogrodzeniem cmentarza oraz z nieruchomością gruntową, usytuowane przy ul. Południowej 1 w Czerniewicach, gm. Czerniewice, pow. Tomaszowski (w granicach działki nr 135, obręb 0006 Czerniewice). Data wszczęcia postępowania: 03.07.2017 r.

2. Otoczenie kościoła rzym.-kat. p.w. św. Idziego w Inowłodzu, gm. Inowłódz, pow. tomaszowski. Granice obszaru objętego postępowaniem wyznaczają:

- od północy – granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 312 do zachodniej granicy działki drogowej nr 79,

-  od zachodu – granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek drogowych nr 313 i 1361 (droga krajowa nr 726, ul. Tuwima) na odcinku od północnej granicy działki nr 312 do południowej granicy działki,

-  od południa – granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1403/1, następnie przecina działkę nr 1412/2 linią łączącą południowo-wschodni narożnik działki nr 1403/1 i południowo-zachodni narożnik działki nr 1413, dalej biegnie północnym (lewym) brzegiem rzeki Pilicy (północną granicą działek nr 1450, 6070) do wschodniej granicy działki nr 200,

-  od wschodu – granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 200, dalej w kierunku północnym przecinając działkę drogową nr 189 (ul. św. Idziego) linią łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 200 i południowo-wschodni narożnik działki drogowej nr 79, następnie biegnie wschodnią granicą działki drogowej nr 79 do działki drogowej nr 313 (droga krajowa nr 726). Data wszczęcia postępowania: 03.07.2017 r.

3. Kompleks obiektów schronu kolejowego "Anlage Mitte" usytuowany w Jeleniu, gm. Tomaszów Mazowiecki, pow. tomaszowski (w granicach działek nr: 398/1, 398/2, 399, obręb 0012 Sługocice). Data wszczęcia postępowania 19.08.2013 r.

4. Kompleks obiektów schronu kolejowego "Anlage Mitte" usytuowany w Konewce, gm. Inowłódz, pow. tomaszowski (w granicach działek nr: 73, 75, obręb 0007 Spała). Data wszczęcia postępowania: 19.08.2013 r.

5. Willa usytuowana przy ul. Warszawskiej 103a w Tomaszowie Mazowieckim, gm. Tomaszów Mazowiecki, pow. tomaszowski, wraz z działką nr 73/3. obręb 0002. Data wszczęcia postępowania: 01.06.2010 r.

6. Willa usytuowana przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36 w Tomaszowie Mazowieckim, gm. Tomaszów Mazowiecki, pow. tomaszowski, wraz z działką nr 501/1, obręb 0008. Data wszczęcia postępowania: 01.06.2010 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku